För att säkerställa kvalitét på våra uppdrag ser jag till att aktuell tolk alltid:


Följer god tolksed

Är rätt tolk på rätt plats

Kommer förberedd

Är på plats i god tid


BlomSign Tolk AB erbjuder tolkning

inom bla dessa områden:

Arbetsliv

Kultur

Kyrkliga sammanhang

Fritidsaktiviteter/sport

Myndigheter

Sjukvård

Utbildning