För att säkerställa kvalitét på våra uppdrag ser vi till att alltid:


Följa god tolksed

Ha rätt tolk på rätt plats

Komma förberedd

Vara på plats i god tid


BlomSign Tolk AB erbjuder tolkning

inom bla dessa områden:

Arbetsliv

Kultur

Kyrka

Fritid

Myndigheter

Sjukvård

Utbildning